Handelsbetingelser

Ydelser og produkter leveres af

Alpha Services
Bredgade 28
1260 København K.
CVR: 40790780
Mail: kontakt@virtuel-adresse.dk

Fakturering

Efter stiftelse af samarbejdsforholdet (beskrevet under “Samtykke” nedenfor) er samarbejdet gældende, hvori erhvervskunden (herefter “kunden”) faktureres forud for sin valgte betalingsperiode.

Når betalingen er modtaget, vil kunden modtage en bekræftelse herpå, hvorefter kunden retligt må tilmelde sig adressen Bredgade 28, 1260 København K., samt må bruge denne udadtil.

Efter udløb af betalingsperioden fornyes denne automatisk for en ny periode af samme varighed. Den nye periode opkræves kort tid efter sin begyndelse, hvorved kunden faktureres forud for resten af perioden. Ønsker kunden ikke fornyelse skal kunden opsige aftalen, som skal være modtaget senest dagen før udløbsdagen for den igangværende periode.

Betalingsfristen er generelt 8 dage. Er betalingen ikke modtaget rettidigt vil der blive udsendt et rykkergebyr. Der tilbydes ikke fortrydelsesret/returret.

Opsigelse

Kunden er bundet til den igangværende aftale-/betalingsperiode, men ønsker kunden at opsige samarbejdet, skal kundens opsigelse være modtaget senest dagen før udløbet af den igangværende periode. Kunden har således 1 dags opsigelsesvarsel, men afregner fuldt ud for den igangværende periode.

Opsigelse skal ske ved skriftlig henvendelse til kontakt@virtuel-adresse.dk.

Ønsker kunden sine persondata slettet undervejs i en igangværende betalingsperiode, kan sletning som udgangspunkt ikke ske, idét Alpha Services som virtuelt kontorhotel er underlagt hvidvasklovens regler, hvorefter persondata kræves opbevaret som grundlag for samarbejdets eksistens. Såfremt kunden alligevel ønsker sletning, er samarbejdet, grundet hvidvasklovens pligter, nødsaget til at ophøre. I tilfælde heraf refunderes kunden ikke for sin forudbetlaing, der henhører perioden efter samarbejdsophøret.

Alpha Services kan til enhver tid opsige samarbejdet med øjeblikkelig virkning (i tilfælde heraf refunderes kunden for sin forudbetaling svarende til de tilbageværende dage i perioden).

Samtykke

Kunden samtykker til samarbejdet, privatlivspolitik (der kan ses på virtuel-adresse.dk privatlivspolitik) samt nærværende handelsbetingelser både ved indsendelse af tilmeldingsformularen (på https://virtuel-adresse.dk/bestil-virtuel-adresse/) samt ved tilmelding via telefon-/mailkorrespondance. Tilmeldingen og kundeforholdet vil herefter være gældende. Ved kundens indsendelse af legitimation (sygesikringskort + pas/kørekort) på reelle ejere samtykker kunden ligeledes til, at legitimationen må komme i virtuel-adresse.dks besiddelse. Alpha Services har pligt til at indhente legitimation på alle reelle ejere i medfør af bestemmelserne i hvidvaskloven – og som følge af, at Alpha Services er registreret i hvidvaskregisteret.

Alpha Services ydelser er fordelt på en række forskellige pakker, som kunden har mulighed for at vælge imellem. Kundens pakkevalg er bindende for hele betalingsperioden, men kunden har dog kun mulighed for at opgradere til en dyrere pakke undervejs i betalingsperioden. Kunden har ikke mulighed for at nedgradere til en billigere pakke undervejs i betalingsperioden, hvormed en billigere pakke først kan vælges efter udløbet af den igangværende betalingsperiode.

Særligt vil kunden modtage sin post digital. Ved digital postmodtagelse forstås den proces, at kundens fysiske post, der modtages hos Alpha Services, åbnes, indscannes i digital form og videresendes til en af kunden valgt modtagelses-mailadresse. Ved tilmelding giver kunden samtidigt samtykke til, at denne proces foretages. Det skal understreges, at Alpha Services ikke på nogen måde foretager gennemlæsning af indholdet af kundens post i løbet af processen. Alpha Services behandler/varetager alene indscannelses- og videresendelsesprocessen. Posten gemmes i 1 måned og destrueres herefter. Ønsker kunden post tilsendt i dette tidsrum, skal kunden kontakte Alpha Services, der kan videresende posten mod gebyr.

Ved indgåelse af samarbejdet samtykker kunden til, at Alpha Services agerer repræsentant for kunden i relation til lovgivningens regler om repræsentantskab på hjemstedsadresse, hvormed Alpha Services besidder beføjelse til på vegne af kunden at modtage post, rekommanderet post og forkyndelse.

OBS! Uberettiget brug af adressen bliver politianmeldt samt anmeldt til myndighederne. Såfremt du uden vores godkendelse har CVR-registreret adressen til brug for din virksomhed, har du samtidigt givet tilsagn til, at adressen tilbageregistreres til din privatadresse.

Ligeledes medfører manglende betaling at vi opsiger samarbejdet, hvormed din firmaadresse skal fjernes fra Alpha Services. Såfremt adressen ikke fjernes på vores forlangende, foretages der anmeldelse til myndighederne for uberettiget adressebrug af vores adresse.

Alpha Services arbejder udelukkende med erhvervskunder, og derfor er alle priser på alle platforme angivet eksklusiv moms.