FAQ / Ofte stillede spørgsmål

Find svar på de ofte stillede spørgsmål i forhold til virtuel adresse til virksomheder

Oprettelse

I de fleste store byer kan du finde adresse-services.

Det er muligt at registrere både dit holding-selskab og dit driftselskab hos de fleste udbydere af virtuel-kontor-service,s men da der er tale om 2 selvstændige juridiske enheder, skal de ofte have hver deres kontrakt, og der skal derfor betales leje for begge virksomheder.

Det er som oftest muligt at registrere flere virksomheder på samme virtuelle adresse. Hver selvstændige juridiske enhed skal dog som regel have deres egen kontrakt, og der skal derfor betales leje for begge virksomheder.

Virtuelle kontorer er underlagt hvidvaskloven (Hvidvaskloven § 1, stk. 1, nr. 18, jf. § 2, nr. 12, litra c), hvilket betyder, at vi er forpligtet til at til gennemgå en kundekendskabsprocedure (KYC), så vi til enhver tid kan identificere virksomhedens reelle ejer.

Generelt

Det kan du sagtens.

Det er en af fordelene ved en professionel virtuel virksomhedsadresse.

Det er dog vigtigt, at hjemmesiden, som du skriver adressen på, tilhører virksomheden, som du betaler for hos den pågældende udbyder.

Ja, det er fuldt lovligt at benytte et virtuelt kontor eller en virtuel adresse til din virksomhed.

Kontoret skal være bemandet i kontortiden, og derfor er en postboks eller lignende ikke er nok til registrering af din virksomhed.

Desuden skal kontorhotellet være registreret i forhold til hvidvaskloven.

Hvis du endnu ikke har et CVR-nummer, kan du som regel først få firmaadresse hos en udbyder, når du har fået et aktivt CVR-nummer.

Det skyldes, at udbyderne er underlagt hvidvasklovens regler, hvorved vi ved kundeoprettelsen hos os skal foretage en kundekendskabsprocedure. Denne procedure kan kun foretages af et i forvejen eksisterende CVR-nummer.

Det betyder for dig, at du som første trin er nødt til at stifte dit CVR-nummer med brug af firmaadresse andetsteds – fx hos dig selv eller hos en bekendt.

Først herefter kan du som næste trin udfylde vores tilmeldingsformular, hvorefter kundekendskabsproceduren hos udbyderen kan begynde.

Modtagelse af post

Det er ikke altid muligt at modtage pakker på din virtuelle adresse, da basis-ydelsen ofte kun dækker, at al post scannes og sendes til dig elektronisk. Nogle udbydere tilbyder dog pakkemodtagelse.

Din post scannes og sendes elektronisk til den email, du angiver ved oprettelsen. Derfter scannes din post en gang eller flere gange om ugen (afhængigt af din service-pakke hos den pågældende udbyder). Nogle udbydere tilbyder at videresende din post fysisk, som ofte mod et ekstra gebyr.

Det er forskelligt fra udbyder til udbyder. Hos nogle udbydere koster videresendelse af posten et gebyr, andre tilbyder det ikke.